O FUNDACJI

Witold RychłowskiInicjatorem powstania Fundacji Umemi jest Witold Rychłowski, który swoim pomysłem zaraził już sporą grupę entuzjastów.

Fundacja działa w kilku obszarach. Głównymi celami Fundacji są wspieranie wymiany kulturalnej między Polską i Japonią, upowszechnianie w Polsce i Europie Kyudo, czyli tradycyjnego łucznictwa japońskiego oraz innych tradycyjnych sportów japońskich, a także promowanie wzorców zachowań umożliwiających poprawę jakości życia przy wykorzystaniu dorobku kulturowego Polski i Japonii.

Nie chcemy się jednak ograniczać tylko do prezentowania istniejących już dokonań obu narodów.  Chcemy, by w wyniku organizowanej przez nas wymiany powstawały nowe dzieła, rozwiązania, koncepcje, z których będą mogły korzystać różne społeczności. Chcemy łączyć tradycję z nowoczesnością.


DLACZEGO UMEMI?

 

Termin hanami oznacza podziwianie kwitnących drzew wiśni (hana – kwiat, mi – patrzeć). Do dziś Japończycy radośnie celebrują wiosenne otwieranie się kwiatów. Zwyczaj ten, zapoczątkowany ok 710 r., nosił wcześniej nazwę umemi, dlatego, że to właśnie kwiat ume (śliwy japońskiej) uznawany był wówczas za bardziej atrakcyjny. W późniejszym okresie (Heian) moment kwitnienia sakura (wiśni) uzyskał większe znaczenie, bezpośrednio poprzedzając czas sadzenia ryżu  i zapowiadając nadchodzące zbiory.

Ponieważ kwiat ume rozkwita w najzimniejszej porze roku (styczeń, luty), zapowiadając nadejście oczekiwanej wiosny, uznawany jest za symbol witalności i umiejętności przeciwstawiania się niesprzyjającym okolicznościom.

Przyjmując delikatny kwiat ume  jako swój znak, Fundacja Umemi stawia sobie za główny cel działania tworzenie warunków do rozwoju i rozkwitu Kyudo.

Jednocześnie w naszym ogrodzie zasadzimy ume  i już teraz zapraszamy wszystkich na wspólne świętowanie umemi.


DLACZEGO KYUDO?

 

Regularny trening pozwala na utrzymanie doskonałej sprawności psychofizycznej w każdym przedziale wiekowym. Jako jedna z nielicznych dyscyplin nie dyskryminuje. Praktykujący mogą razem trenować, brać udział w zawodach bez względu na płeć i wiek. Praktyka Kyudo pozwala rozwijać umiejętności osobiste takie jak: cierpliwość, uważność, konsekwencja w dążeniu do celu, wytrwałość, systematyczność, wrażliwość, determinacja, orientacja na cel, równowaga, spokój.

luk
Kyudo wspiera również rozwój umiejętności społecznych takich jak: odpowiedzialność, wzajemność, tolerancja, współpraca w zespole. Przygodę z japońskim łukiem mogą rozpocząć wszyscy, którzy szukają nietuzinkowej formy aktywności, są ciekawi świata, chcą spróbować czegoś innego, poszukują sposobu na harmonijny rozwój ducha i ciała.

  • DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KYUDO

Kyudo – “droga łuku”, jest współczesną formą klasycznej sztuki – tradycyjnego łucznictwa japońskiego. Japońskie łucznictwo ceremonialne, należy do najbardziej szanowanych form sztuki zaliczanych do Budō – tradycyjnych japońskich sztuk walki i metod samodoskonalenia. Wywodzi się z tradycji samurajskich, pełni rolę jednego z najważniejszych wzorców japońskiej kultury.

Kyudo powstało w Japonii.

Pierwsze zapisy na temat uprawiania Kyudo w dzisiejszej formie datują się XIII stulecia. W niemal niezmienionej formie, po kilku wiekach izolacji wysp japońskich, tradycyjne Kyudo uprawiane jest dziś w Japonii przez ponad 135 tysięcy osób w każdej grupie wiekowej. W latach 40 XX w. Kyudo trafiło za granice Japonii już w skali masowej. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Skandynawia, Włochy to kraje, w których regularnie ćwiczą tysiące adeptów tej wymagającej dyscypliny. Szacuje się, że Kyudo uprawia obecnie ok. pół miliona ludzi na całym świecie.

Kyudo w Europie.

W Europie działa Europejska Federacja Kyudo (European Kyudo Federation, EKF) zrzeszająca wszystkie krajowe organizacje stowarzyszeniowe. Zadaniem EKF jest nadzorowanie i kontrolowanie prac wszystkich organizacji krajów członkowskich, organizacja europejskich seminariów i sesji egzaminacyjnych z udziałem najwyższej klasy nauczycieli zarówno z Europy jak i z Japonii.

Kyudo w Polsce.

Kyudo trafiło do Polski 17 lat temu i staraniem grona pasjonatów nadal dynamicznie się rozwija. W Polsce działają prężnie ośrodki Kyudo w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i we Wrocławiu. Regularnie, co najmniej dwukrotnie w ciągu roku organizowane są seminaria krajowe i międzynarodowe, dzięki którym polscy Kyudocy podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. W skład polskiej kadry instruktorskiej wchodzą trzy osoby legitymujące się stopniem 4 Dan, cztery osoby ze stopniem 3 Dan, 9 osób ze stopniem 2 Dan oraz 8 osób ze stopniem 1 Dan. Przez ostatnie kilkanaście lat, środowisko łuczników japońskich w Polsce rozwijało się, czego efektem było powstanie Polskiego Stowarzyszenia Kyudo. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie wszystkich uprawiających Kyudo w Polsce, dbanie o prawidłowy wizerunek polskiego środowiska Kyudo na świecie. Głównymi zadaniami Stowarzyszenia w kraju są: popularyzacja Kyudo jako formy samodoskonalenia i aktywności fizycznej, propagowanie wymiany w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pomiędzy Polską i Japonią, a także wybudowanie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka do promowania i uprawiania Kyudo w Polsce. Nasz kraj, reprezentowany przez Polskie Stowarzyszenie Kyudo jest od 2013 roku członkiem stowarzyszonym Europejskiej Federacji Kyudo.

Shin – Zen – Bi (Prawda – Dobro – Piękno) – to podstawowe wartości, na których rozwój praktyka Kyudo kładzie szczególny nacisk.