About

Witold Rychłowski

The Umemi Foundation was initiated by Witold Rychłowski, who inspired a group of enthusiasts with his idea.

The Foundation has few fields of activity. The main goal of the Foundation is supporting intercultural Polish-Japanese dialogue, popularizing Kyudo – traditional Japanese archery – and other Japanese traditional sports in Poland and Europe, as well as promoting models of attitudes and actions from Polish and Japanese cultural heritage that enable improving the quality of life.

Solely presenting the existing achievements of both nations is not what we aim at.  We want the dialogue we create to encourage new achievements, solutions and concepts, all to be used by various groups of people. We want tradition and modernity to meet.


WHY UMEMI?

 

The hanami term means admiring blooming flowers of a plum tree (hana – flower, mi – to see). Till today the Japanese joyfully celebrate flowers’ blooming in spring. The tradition dates back to around year 710 and its prior name was umemi, as the flower of ume (a Japanese plum tree) was then considered more attractive than others. In later period (Heian) the blooming time of sakura (cherry tree) gained importance, as it directly preluded the time of rice planting and upcoming harvest.

As the ume flower blooms in the coldest time of a year, January or February, foreshowing the coming of long awaited spring, it is considered a symbol of vitality and ability to defy unfavorable circumstances.

The Umemi Foundation – taking as it’s symbol a fragile ume flower – aims at creating scene for development and full bloom of Kyudo.

At the same time, we decided to plant ume in our own garden. You may already feel welcome to celebrate umemi with us.


WHY KYUDO?

 

Triaing Kyudo regularly keeps body and mind healthy and active no matter of age. This is one of few sport disciplines that discriminates nobody. Kyudo enthusiasts may train in groups and take part in competitions without regard to sex or age.  Practicing Kyudo means also developing personal skills like patience, mindfulness, consequence in reaching one’s goal, perseverance, systematicity, empathy, determination, focus on goals, balance and peace.

luk

Kyudo supports developing social skills as well. These include responsibility, reciprocity, tolerance, cooperation. An adventure with a Japanese arch is for everyone who is looking for an extraordinary form of activity, who is curious of the world, willing to try something new and looking for a mean of harmonic development of mind and body.

 

 

  • LEARN MORE ABOUT KYUDO

Kyudo – “droga łuku”, jest współczesną formą klasycznej sztuki – tradycyjnego łucznictwa japońskiego. Japońskie łucznictwo ceremonialne, należy do najbardziej szanowanych form sztuki zaliczanych do Budō – tradycyjnych japońskich sztuk walki i metod samodoskonalenia. Wywodzi się z tradycji samurajskich, pełni rolę jednego z najważniejszych wzorców japońskiej kultury.

Kyudo powstało w Japonii.

Pierwsze zapisy na temat uprawiania Kyudo w dzisiejszej formie datują się XIII stulecia. W niemal niezmienionej formie, po kilku wiekach izolacji wysp japońskich, tradycyjne Kyudo uprawiane jest dziś w Japonii przez ponad 135 tysięcy osób w każdej grupie wiekowej. W latach 40 XX w. Kyudo trafiło za granice Japonii już w skali masowej. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Skandynawia, Włochy to kraje, w których regularnie ćwiczą tysiące adeptów tej wymagającej dyscypliny. Szacuje się, że Kyudo uprawia obecnie ok. pół miliona ludzi na całym świecie.

Kyudo w Europie.

W Europie działa Europejska Federacja Kyudo (European Kyudo Federation, EKF) zrzeszająca wszystkie krajowe organizacje stowarzyszeniowe. Zadaniem EKF jest nadzorowanie i kontrolowanie prac wszystkich organizacji krajów członkowskich, organizacja europejskich seminariów i sesji egzaminacyjnych z udziałem najwyższej klasy nauczycieli zarówno z Europy jak i z Japonii.

Kyudo w Polsce.

Kyudo trafiło do Polski 17 lat temu i staraniem grona pasjonatów nadal dynamicznie się rozwija. W Polsce działają prężnie ośrodki Kyudo w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i we Wrocławiu. Regularnie, co najmniej dwukrotnie w ciągu roku organizowane są seminaria krajowe i międzynarodowe, dzięki którym polscy Kyudocy podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. W skład polskiej kadry instruktorskiej wchodzą trzy osoby legitymujące się stopniem 4 Dan, cztery osoby ze stopniem 3 Dan, 9 osób ze stopniem 2 Dan oraz 8 osób ze stopniem 1 Dan. Przez ostatnie kilkanaście lat, środowisko łuczników japońskich w Polsce rozwijało się, czego efektem było powstanie Polskiego Stowarzyszenia Kyudo. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie wszystkich uprawiających Kyudo w Polsce, dbanie o prawidłowy wizerunek polskiego środowiska Kyudo na świecie. Głównymi zadaniami Stowarzyszenia w kraju są: popularyzacja Kyudo jako formy samodoskonalenia i aktywności fizycznej, propagowanie wymiany w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pomiędzy Polską i Japonią, a także wybudowanie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka do promowania i uprawiania Kyudo w Polsce. Nasz kraj, reprezentowany przez Polskie Stowarzyszenie Kyudo jest od 2013 roku członkiem stowarzyszonym Europejskiej Federacji Kyudo.

Shin – Zen – Bi (Prawda – Dobro – Piękno) – to podstawowe wartości, na których rozwój praktyka Kyudo kładzie szczególny nacisk.